Изчисли пратка

Колко броя колети съдържа пратката?
бр.
Какви са размерите на пратката?
x
x
cm
Какво е общото тегло на всички колети от пратката?
кг.
Какъв е видът на палета?
Колко броя палети съдържа пратката?
кг.
Какво е общото тегло на всички палети от пратката?
бр.
Каква е общата височина на всички палети?
cm.